İş'te Psikoloji Araştırmaları Grubu


Endüstri/örgüt psikolojisi alanında çeşitli projelerde bir arada çalışmak üzere kurulmuş olan grubumuz için gönüllülere kapımız açık

Önkoşul:
 • Dersler ve tez çalışması dışında vakti ve ayrıca araştırma yapmak için heyecanı olan bir yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak
Tercih edilen bölümler:
 • Endüstri/örgüt psikolojisi
 • Sosyal/örgütsel psikoloji
 • Örgütsel davranış
 • İnsan kaynakları yönetimi 
Beklentiler:
 • Toplantılara katılım (2-3 ayda bir gerçekleşmektedir)
 • Seçilen projeye ve ayrılabilecek vakte bağlı olarak kaliteli katkı
Olası sorumluluklar:
 • Mevcut veri setlerinin analiz sürecinde destek
 • Mevcut görüşme kayıtlarının transkripsiyonu ve/veya kodlanması
 • Literatür taraması
 • Yeni araştırma fikirlerinin ve tasarımlarının geliştirme süreçlerinde aktif katılım
 • Veri toplama sürecinde destek
 • Makale yazım sürecinde yazar olarak katkı 
Beklenen kazanımlar (grup üyeleri için):
 • Araştırma ve yazım süreci deneyimi
 • Olası akademik kariyer için hazırlık
 • Katkıya bağlı olarak olası yayınlarda ya da konferans sunumlarında yazarlık
 • Birbirinden etkileşimle öğrenme
 • Bilimsel açıdan kaliteli akademik üretim
 • Bu alanda çalışan ve bazı aylık toplantılara seminer için davet edilecek olan akademisyenlerle tanışma, araştırma ve deneyimlerini dinleme fırsatı
Başvuru:
 • Özgeçmiş
 • Bu projede yer almak isteme nedenini özetleyen 1-2 paragraflık kısa tanıtım
 • Sorular ve başvuru için e-mail adresi: gamzearman@gmail.com

Bu grupta yer almanın gönüllülük esasına dayanması nedeniyle grup üyelerinden kendi belirleyecekleri müsait zamanla orantılı ancak mutlaka tutarlı katkı beklenecektir.